Ganjaran Baru Guru Besar Dan Pengetua - psbandar
 
GANJARAN kewangan dan kenaikan menunggu guru besar dan pegetua yang berjaya melonjakkan sasaran skor komposit melebihi yang telah ditetapkan .

Walau bagaimanapun, yang tidak bersdaya saing,mereka mungkin akan dipindahkan sekolah atau kedudukan mengajar, atau menjalani latiha berpusat dilokasi seperti Institut Aminuddin Baki (IAB).

Seain itu, mulai tahun akadmeik 2010, pendekatan pengurusan prestasi baru bagi guru besar dan pengetua akan mempunyai ciri-ciri berikut:

1. Boleh daplikasikan kepada semua guru besar dan pengetua semua sekolah kerajaan di Malaysia

2. Prestasi sekolah akan berasaskan kepada skor kompostit yang mengandungi 70 peratus Gred Purata Sekolah dan 30 peratrus skor Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM).

3. Pencapaian ke semua 9,900 sekolah akan disenarai mengikut keduduukan dan diumumkan pada setiap tahun mulai tahun 2010

4. Untuk melayakkan anugerah, sekolah harus mencapai sasaran skor komposit yang teah ditetapkan atau sasaran penambahbaikan dalam kedudukan presrasti, memperoleh laporan audit tanpa teguran dan mencapai sasaran literasi dan numerasi (untuk sekolah rendah). Selain itu , guru besar dan pengetua mestilah memperoleh skor Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) kebih daripada 90 dan bebas daripada tindakan disiplin.
Leave a Reply.